Hawkinson Nissan

Found 13 vehicles matching your search.
Reset Search

Used 2011 Kia Sorento LX Sport Utility

115,535 Miles

Sale
Price

$8,250

RETAIL $8,414

Used 2011 Kia Sorento LX Sport Utility

84,791 Miles

Sale
Price

$9,850

Pre-Owned Special

Used 2014 Kia Sorento LX Sport Utility

103,672 Miles

Sale
Price

$10,485

RETAIL $10,997

Used 2011 Kia Sorento EX Sport Utility

91,642 Miles

Sale
Price

$11,300

RETAIL $11,900

Used 2015 Kia Sorento LX Sport Utility

42,235 Miles

Sale
Price

$17,491

Used 2015 Kia Sorento LX Sport Utility

32,676 Miles

Sale
Price

$17,650

Used 2017 Kia Sorento LX Sport Utility

10,759 Miles

Sale
Price

$20,785

RETAIL $22,444

Used 2017 Kia Sorento LX V6 Sport Utility

23,793 Miles

Sale
Price

$21,850

Used 2017 Kia Sorento LX V6 Sport Utility

22,940 Miles

Sale
Price

$21,850

Used 2017 Kia Sorento LX V6 Sport Utility

6,990 Miles

Sale
Price

$22,998

RETAIL $24,100

Used 2017 Kia Sorento LX V6 Sport Utility

21,542 Miles

Sale
Price

$23,100

RETAIL $23,565

Used 2016 Kia Sorento EX Sport Utility

21,678 Miles

Sale
Price

$23,785

RETAIL $23,985

Used 2017 Kia Sorento LX V6 Sport Utility

9,943 Miles

Sale
Price

$24,500

RETAIL $24,965